Kultury pravěké Ameriky

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\anglie.gif

 

 

kultury  pravěké  ameriky

 

 

 

 

 

 

Pokud jde o hroty zbraní, všechny tři nejvýznamnější americké kultury ze sklonku paleolitu se ukázaly v oblasti konstrukce a řemesla, ba i estetického provedení a volby materiálu jako plně adaptované na dané specifické podmínky. Není zde patrné žádné postupné vylepšování artefaktů, objevují se hned dokonalé a plně funkční pro daný lovecký záměr. Navíc jsou propracované i z estetického hlediska geometrické pravidelnosti, volby barev materiálů a rovněž z hlediska mytologického, kdy se využívají importované suroviny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

clovis  (llano)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

folcom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toldense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postupně budeme tuto stránku rozšiřovat o kultury dalších zemí.

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

 

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz