Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

 

 

články  o  rekonstrukcích

v  našich  médiích  IIi

 

A máme tu další článek, tedy přesněji povídku z pera Libora Baláka, kterou otiskl časopis Tajemství české minulosti. Povídka se sice nevešla celá, přesto čtenáře přenesla do dob dávno minulých, za kulturami, o kterých se nyní dozvídáme pouze z archeologických nálezů či ze srovnání se současnými, podobně žijícími národy. Úsměvný příběh vychází z archeologicky doložených faktů (nástroje, oděv, klima, žijící zvířata), ale připomíná nám, že tehdejší lidé, ač pradávní, byli stále jen lidmi a žádný člověk se neobejde bez humoru. Ten je nám dán, potřebujeme jej jak ke své vlastní spokojenosti, tak i k úspěšné existenci v sociální skupině i celé společnosti. Tak tomu bude, je a vždy bylo.

 

            

 

 

 

Celou povídku, jako i mnoho dalších najdete na osobních stránkách Libora Baláka

http://www.liborbalak.wz.cz/index.htm

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák