Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

 

 

články  o  rekonstrukcích

v  našich  médiích  V

          

 

Během loňského roku jsem dostal nabídku zpracovat něco k tématu potravin v době legendárních lovců mamutů pro časopis ,,Tajemství české minulosti“. A protože jsem shodou okolností připravoval několik nových obrazů k tomuto tématu, souhlasil jsem. Byl to především důvod, proč musím s těmito malbami zase o kousek pohnout.  Poslední velkou sérii obrazů,  kterou přezdívám "americká" (ačkoli ze zahraničních odběratelů se prvá přihlásila Francie), tvoří desítky a desítky rozmalovaných obrazů, které mohou podkladově vznikat většinou jen tehdy, když se zpracovávají ve větších celcích. Dokončení je věcí jen finanční a tak se prezentují veřejnosti nedomalované. Lidé si na to už zvykli u obrazů da Vinciho, tak proč si lámat hlavu.

Takže ,,Jedlíci zlatého věku“ stále nejsou domalováni, stále ještě nejsou gravettiensky nazdobeni, je nedořešené pozadí, ale obraz už slouží. Nároky na každý nový obraz jsou velké a tento obraz by měl charakterizovat lovce mamutů jako ten přímo nejtypičtější výjev. Lovci mamutů – Blahobyt – Zlatý věk lidstva.  A Zlatý blahobytný věk určitě musí dostat svůj důstojný a dostatečný prostor i v obrazových rekonstrukcích, které se týkají jídla a jeho přípravy. Je zajímavé, že se ven z Antroparku tak pořád trousí i ty obrazy, které by měly zůstat pod pokličkou, ještě pěkně v kuchyni, aby se dovařily. Ať už je to s tím domalováváním jak chce, je dobře, když se hlad po informacích může prozatím zahnat alespoň tím přivoněním.

 

   

         

       

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák