Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2016, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

 

        

 

Jeskynní svatyně s kovárnou

      

 

Nové číslo časopisu Tajemství české minulosti přináší na stranách 20 a 21 velkou barevnou reprodukci obrazové rekonstrukce, která tematicky patří ke klasickým 10 TOP naší dávné historie. Jedná se o zbrusu nově vytvořenou rekonstrukci pohřbu významného muže ze staršího údobí doby železné z Býčí skály u Brna. V malbě se objevuje podruhé a s velkým časovým odstupem (poprvé ho ztvárnil Zdeněk Burian).

Téma Býčí skály pro novou obrazovou rekonstrukci chtělo iniciovat v minulosti už několik archeologů, dotáhnout nápad do realizace se však povedlo až archeologu Martinu Golcovi. Ale ani jeho cesta nebyla přímočará a okamžitě úspěšná a od první iniciativy uplynula pěkná řada roků.

Mezitím jsem se tomuto období věnoval v zahraničí a také jsem jej zpracoval v Hradecké epopeji v muzeu ve Všestarech. Právě zvláštnosti a charakteristiky pohřebního ritu jsou v rekonstrukci dobře dovoditelné. Vedle běžných archeologických artefaktů jsou z tohoto období například k dispozici i velmi popisná zobrazení tehdejších lidí různých stavů, která dokreslují i fragmentárně se nacházející textilie.

Původní Burianova malba představuje pohřeb spojený s efektním a dramatickým obětováním lidí a zvířat, tak trochu ve stylu Uru. Nová práce, jestli je na ní něco dramatického, tak změna pohledu, který se během práce přiklání směrem k obyčejnému vícenásobnému pohřbu v netradičním, ale mytologicky vyhovujícím prostředí podzemí. Tím je ale výjev rozhodně stále světově unikátní.

Můj současný výtvarný přístup umožňuje řadu nejrůznějších obměn a předělávek mé původní malby tak, aby vyhovovala reálným potřebám náročné rekonstrukční práce. Zvláště, když téma tak dlouho spí, musí se počítat s doháněním promeškaného času a také s předčasným stárnutím obrazu. A to se děje doslova před očima.

Zájem o jeskyni Býčí skálu neváže jen toto období. Velmi zajímavé je také osídlení této jeskyně (jedné z největších na Moravě) paleolitickým člověkem. I tady ještě rozmalovaný obraz mění vzhled a hlásí se nové revizní výsledky. Takže je dost dobře možné, že i právě chystaný obraz nejstaršího osídlení této podzemní prostory kulturou lovců sobů možná přinese jistá překvapení.

Libor Balák

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2016, Autor a ilustrace © Libor Balák