Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2016, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

 

 

 

jak  skutečně  žili lovci  mamutů

          

       

 

Jak skutečně žili lovci mamutů?

V posledním výtisku časopisu ,,Živá historie“ naleznete článek ,,V zemi lovců mamutů“. Jak obálka časopisu, tak tento článek přináší obrazy z Antroparku. Ačkoli obrazové rekonstrukce jsou dozajista dílem malíře Libora Baláka, jinak je tomu s autorstvím článku.

V posledních letech nebyly v rámci Antroparku totiž řešeny žádné ucelenější modely, jak by mohla vypadat kultura našeho gravettienu. Plánovalo se to nejdříve tak ke konci letošního roku. Je to logické, pokud tedy uznáme, že je třeba zpracovat obecnější zásady, jak vůbec stavět modely dávných kultur. A právě práce na takových projektech časově zaměstnává jak Libora Baláka, tak jeho spolupracovníky, kterých je poměrně hodně.

Výzva paní šéfredaktorky Andrei Poláčkové k sepsání článku, který by souhrnněji představil kulturu ,,legendárních lovců mamutů“, jak je nostalgicky rád nazýval docent Bohuslav Klíma, byla z pragmatických důvodů vyslyšena. Vznikla tak zároveň i předběžná sonda, představující teoretický rámcový model této dávné společnosti. Samozřejmě redakce má zcela jiné zájmy a představy než teoretický výzkum a proto je konečný dnešní článek výsledkem řady logických kompromisů.

Celkový materiál, který kolem článku vznikl, je značně obsáhlý, v mnohých ohledech velmi kompaktní a místy ideální. To je vždy podezřelé. Proto bylo nutné některé výsledky nepředat veřejnosti a vrátit se zpět k jejich prověřování a revizím.

Nyní bude zřejmě nejmoudřejší disciplinovaně se vrátit k původním projektům, které vlastně zpracovávají základní půdu pro pochopení toho, co dnes nabízejí specifické obory a určité školy a směry vědy a tyto nové poznatky aplikovat na rekonstrukce života lidí v minulosti.

Prvořadým úkolem je, aby byly materiály kolem dávných kultur zpracovávány podle vědeckých publikací konce 20. století. Už jen evoluční biologie velmi postoupila kupředu, takže se dá na vývoj člověka nahlížet zcela novými způsoby a právě ty umožňují zcela odlišné pohledy od zastaralých jednoduchých koncepcí, které doposud plní internet, muzea a média. Takové úkoly by bez dobře spolupracujícího týmu byly neřešitelné.

Jak to tedy bylo s autorstvím článku? Na zhodnocení materiálu v článku se významně podíleli i další odborníci. Poděkování se však nepodařilo do článku zařadit. Proto jej zveřejňujeme alespoň zde.

Autor děkuje za konzultace RNDr. R. Bortelovi, RNDr. M. Nývltové Fišákové, Mgr. Martinovi Golcovi, Ph.D., Ing V. Langovi,  Mgr Z. Schenkovi a Ing P. Škrdlovi.

K článku zbývá dodat, že redakční šotek zapracoval a mapka, kterou redakce z vlastní iniciativy připravila pro čtenáře, byla skutečným překvapením pro odborníky, učitele zeměpisu i autora samého, protože tam, kde by hledali za normálních okolností trojjedinou lokalitu Landek - Petřkovice - Ostrava, se Bůh ví proč pyšnila česká staropaleolitická lokalita Přezletice. Tento nevšední zeměpisný zázrak si nenechali čtenáři pro sebe a paní šéfredaktorka slíbila v dalším čísle nápravu.

         

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2016, Autor a ilustrace © Libor Balák