ÚVOD Antropark nabídka
Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2014, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz 

                                                                                   

 Antropark

   Unikátní expozice obrazových rekonstrukcí života dávných kultur

 

 

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\anglie.gif               

 

Server Akademie věd ČR v Brně, na kterém je část Antroparku obvykle umístěna, je momentálně v rekonstrukci.

Aby byly všechny stránky pro Vás stále k dispozici, přemístili jsme je dočasně ze serveru AV na naše domácí stránky wz.cz

 

 

Novinky

Nová povídka

O Antroparku

O autorovi

Copypright

Vzory smluv

Měsíční zprávy o činnosti

Spolupracovníci

Sponzoři

Kontakt

 

Střední a starý paleolit

 

Přechodné kutlury

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\aurign4.jpg

 

Aurignacien

 

Gravettien

 

 

Solutréen

Magdalénien

 

Pozdní paleolit, mezolit

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\holoce32a.jpg

 

Holocénní kultury

 

Mimoevropské kultury

 

Související články

Expozice

 

Příběhy

z pravěku

 

Pro děti ZŠ

wpe23.jpg (9093 bytes)

 

Pro studenty SŠ

 

Pro studenty VŠ

 

Pro učitele

 

 

 

 

Poděkování za pomoc při realizaci tohoto unikátního projektu patří pracovníkům Archeologického ústavu Akademie věd v Brně, poradcům z Archeologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, poradcům z Katedry antropologie Masarykovy univerzity v Brně, poradcům z ústavu Anthropos v Moravském zemském muzeu v Brně, poradcům Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně, poradcům archeologického oddělení Muzea hlavního města Prahy, pracovníkům muzea v Břeclavi a poradcům archeologického oddělení Technického muzea v Brně. Poděkování patří i všem, kteří se podíleli na technické realizaci projektu.

Zvláštní poděkování patří všem, kteří svými sponzorskými dary podpořili realizaci - firmám Mertastav, Mouka, Koral, panu Jiřímu Červinkovi - experimentálnímu archeologovi z Prahy a Městskému úřadu v Tišnově.

 

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz                                                                               

© Aktualizace Antropark 2014, Autor a ilustrace © Libor Balák

WebArchiv - archiv českého webu