Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2014, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

 

 

mezinárodní archeologická konference 2014

 

 

 

 

V rámci projektu OPVK “FITEAMP” se ve dnech 27. až 29. srpna 2014 uskutečnila v Mikulově v konferenčním sálu hotelu Eliška konference “Mikulov Anthropology Meeting”, kterého se zúčastnili odborníci z celého světa, tj. z USA, Francie, Ruska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Japonska, Polska, Řecka, Srbska, Holandska, Austrálie a samozřejmě z České republiky a Slovenska.

 

Na konferenci zazněly mimo jiné příspěvky na téma:

 

         

 

         

 

         

 

 

Všechny 3 dny konference se těšily hojné účasti a zájmu, především pak byla vítána exkurze na naleziště v Dolních Věstonicích a Pavlově. Po celodenním sezení v uzavřené místnosti byl takový výlet právě tím pravým zpestřením. Celou akci provázely obrazy Libora Baláka, které byly při této příležitosti speciálně instalovány v příjemných prostorách hotelu Eliška. Expozice nejznámějších i zcela nových a převratných prací Libora Baláka přispěla k dokreslení atmosféry minulosti. Vzhledem k pracovnímu skluzu o letošních prázdninách se bohužel nepodařilo tuto expozici obohatit o digitální prvky 21. století. Ty měla zprostředkovat interaktivní obrazovka s programy vytvořenými na základě obrazů z Antroparku ve studiu Stanislava Krčmaře. Přesto zde byl k vidění nevšední nový způsob při instalaci celé výstavy. Vystavené barevné zvětšeniny byly vytvořeny speciálním postupem, který umožňuje převážet v obyčejném autě i množství obrazů velkých formátů, čehož bude třeba při instalacích velkých výstav v zahraničí, z nichž některé jsou již domluvené delší dobu, zatímco o další projevili zájem někteří zahraniční účastníci konference.  Do budoucna tedy doufáme v plodnou mezinárodní spolupráci.

 

Celkově můžeme zhodnotit letošní mezinárodní setkání archeologů v naší zemi jako velmi zdařilé a věříme, že v budoucnu se podaří podobnou akci se stejným úspěchem zopakovat.

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2014, Autor a ilustrace © Libor Balák