Kultura clovis

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na rozcestník

 

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\anglie.gif

 

 

kultura  clovis  (Llano)  (13-9 000 let)

 

 

Mladopaleolitická až pozdně paleolitická severoamerická kultura. Charakteristické jsou oboustranně plošně opracované hroty kolem 10 - 13 cm délky a kolem 4 cm šířky ve tvaru vavřínového listu, ovšem s obloukovitě vyštípanou bází a mnohdy patrnými záseky od báze v ose projektilu. Materiálem je rohovec, obsidián nebo jiný, vysoce kvalitní silicit. Těží se i několik set kilometrů od sídlišť.

Je dokladováno použití červeného barviva.

Pro tuto kulturu je charakteristický lov velkých zvířat, tzv. megafauny jako mamut, mastodont, bizon.

 

Hrot je charakteristický konstrukčním řešením báze v obrysové linii, která přenáší energii na ratiště v celé šíři báze. Ratiště bylo nejpravděpodobněji fixováno v ose hrotu ve speciálních fixačních prohlubních (nejspíše lepidlem či tmelem). Pracovní hrany tak mohou být po celé délce hrotu. Úvaz ratiště za bází obepíná dřevo a chrání je proti rozštípnutí.

Projektil byl tak konstruován zřejmě pro hluboký pracovní průnik do většího tvora. Svou velkou plochou by měl být vrhán či střílen jen v určité pozici a ta udržována stabilizátory. Ve tkáni zasaženého tvora kamenný břit rozřezával fyzikální pákou oběť vahou ratiště a vlastním pohybem zvířete.

Velikost hrotů je značná, v balistice se tedy konstrukčně počítá s vlastní vahou hrotu. Pro zrychlení projektilu si lze dobře představit použití vrhače.

Poznámka: evropský solutréenský hrot, ačkoli na pohled vypadá podobně, má naprosto odlišnou konstrukci báze a celkově pak jiné vlastnosti. Také mamut nepatřil v solutréenu k loveným zvířatům, byl totiž již na ústupu. Dlouhé, velké, listovité hroty neznáme jen ze solutréenu západní Evropy, ale na konci paleolitu se objevují i na území dnešního Ruska.

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm

 


 

Následující éra

 

Folcom

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na rozcestník

 

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz