Clovis culture

Antropark was created as part of the website of the Academy of Sciences in Brno in 2005.

Translated by Tereza Štréglová.

© Update Antropark 2013, Author and Illustrations © Libor Balák

Contact - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Antropark home page

Back to selection of American cultures

 

 

This page is waiting waiting for translation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kultura  clovis  (Llano)  (13-9 000 let)

 

 

Mladopaleolitická až pozdně paleolitická severoamerická kultura. Charakteristické jsou oboustranně plošně opracované hroty kolem 10 - 13 cm délky a kolem 4 cm šířky ve tvaru vavřínového listu, ovšem s obloukovitě vyštípanou bází a mnohdy patrnými záseky od báze v ose projektilu. Materiálem je rohovec, obsidián nebo jiný, vysoce kvalitní silicit. Těží se i několik set kilometrů od sídlišť.

Je dokladováno použití červeného barviva.

Pro tuto kulturu je charakteristický lov velkých zvířat, tzv. megafauny jako mamut, mastodont, bizon.

 

Hrot je charakteristický konstrukčním řešením báze v obrysové linii, která přenáší energii na ratiště v celé šíři báze. Ratiště bylo nejpravděpodobněji fixováno v ose hrotu ve speciálních fixačních prohlubních (nejspíše lepidlem či tmelem). Pracovní hrany tak mohou být po celé délce hrotu. Úvaz ratiště za bází obepíná dřevo a chrání je proti rozštípnutí.

Projektil byl tak konstruován zřejmě pro hluboký pracovní průnik do většího tvora. Svou velkou plochou by měl být vrhán či střílen jen v určité pozici a ta udržována stabilizátory. Ve tkáni zasaženého tvora kamenný břit rozřezával fyzikální pákou oběť vahou ratiště a vlastním pohybem zvířete.

Velikost hrotů je značná, v balistice se tedy konstrukčně počítá s vlastní vahou hrotu. Pro zrychlení projektilu si lze dobře představit použití vrhače.

Poznámka: evropský solutrénský hrot, ačkoli na pohled vypadá podobně, má naprosto odlišnou konstrukci báze a celkově pak jiné vlastnosti. Také mamut nepatřil v solutrénu k loveným zvířatům, byl totiž již na ústupu.

 

 

We are looking for a sponsor for the next operation of the Antropark and the emergence of new reconstruction.

 

 


 

Next period

 

Folcom

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Antropark home page

Back to selection of American cultures

 

 

© Update Antropark 2013, Author and Illustrations © Libor Balák

Contact - Libor Balák:    antropark@seznam.cz