© Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

 

Jak je to s autorskými právy - Copyright

Volně lze použít obrazů z Antroparku pro ryze soukromé, nekomerční účely. Obrazy z Antroparku lze používat též na školách pro výuku při promítání na dataprojektoru s použitím textů z www. stránek Antroparku nebo s texty nachystanými samotným přednášejícím - tedy by si tyto materiály zpracovali vyučující individuálně, nikoli však hromadně. Dále lze vybrané obrazové materiály tisknout pro účely interních školních diplomů, pamětních listů, plakátů (např. náborové plakáty či letáčky týkající se brigád pro studenty archeologie) a jako ilustrační materiál při prezentacích odborníků a studentů. Nebude-li stačit stávající rozlišení, na požádání poskytneme pro výše uvedené účely vybrané obrazy ve vyšším rozlišení. U všech použitých materiálů je však vhodné vždy uvádět zdroj, tj. Libor Balák - Antropark.

 V případech komerčního využití nebo využití pro expozici či publikaci je nutné požádat autora prací o svolení k jednorázovému užití díla, tzn. o nelicenční smlouvu. Pokud se týká materiálů z Antroparku, jiná smlouva se neposkytuje. Před jakýmkoliv komerčním užití je nutné kontaktovat autora a dohodnout podmínky. Po dohodě pak lze získat materiál s vysokým rozlišením. 

Při porušení autorských práv bude ze strany autora dle příslušných zákonů podána žaloba.

 

 

Vzory smluv ke stažení

 

 

 

 

 

Nevýhradní smlouva - souhlas s jednorázovým použitím - s fakturací

 

 

 

Nevýhradní smlouva - souhlas s jednorázovým použitím - s fakturací

 

 

 

 

 

 

 

Nevýhradní smlouva - souhlas jednorázovým použitím - bez fakturace

 

 

 

Nevýhradní smlouva - souhlas s jednorázovým použitím - bez fakturace

 

 

 

 

 

 

Autorská smlouva o dílo - výhradní smlouva

 

 

 

Autorská smlouva o dílo - výhradní smlouva

 

 

 


 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 © Aktualizace Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák