Kultura folcom

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na rozcestník

 

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\anglie.gif

 

 

kultura  folcom    (10 900 - 8 000 let)

 

 

Pozdně paleolitická, severoamerická kultura, orientovaná na lov a zpracování bizonů.

Charakteristickým byl hrot typu folcom, který měl podobnou konstrukci báze hrotu jako hrot typu clovis, na kterou konstrukčně navazuje. Je však kompaktnější v soudržnosti hrotu a ratiště. Spolu se zmenšením hrotu (kolem 6 cm délky) to vypadá, že projektily byly konstruovány pro daleko rychlejší let, než u hrotů clovis. I zde bylo nutné střílet nebo metat rovnoběžně s žebry zvířete a k tomu byly žádoucí stabilizátory střely. Velikost hrotů je vhodná především pro vrhač, popřípadě i luk. Proměna hrotu clovis v hrot folcom je ukázkou adaptace na jiný typ kořisti. Tou byli bizoni, mezi jejichž žebry se i tento hrot typu folcom nalezl.

 

Zpětná konstrukce báze střely folcom prozrazuje, že se malý žlábek u hrotu clovis jen prodloužil a rozšířil v podélné ose plochy a zabírá značnou plochu hrotu. Z kamene by pak vystupovala jen řezná a průrazná pracovní hrana. Ta se směrem dozadu zužuje, což nutně svádí k domněnce o možné fixační omotávce přes zadní řeznou část hrotu. Ale už samotný tvar styku hrotu s ratištěm jak u základny, tak v ploše listu hrotu, je už sám dost dobře koncipován pro kompaktnost projektilu.

Znovu je důležitý tmel nebo lepidlo a omotávka se omezí jen na prostor za kamenným hrotem, aby chránila ratiště proti rozštípnutí nárazem.

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm

 


 

Následující éra

Předchozí éra

 

 

Toldense

 

 

Clovis

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na rozcestník

 

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz