Culture Folcom

Antropark was created as part of the website of the Academy of Sciences in Brno in 2005.

Translated by Tereza Štréglová.

© Update Antropark 2013, Author and Illustrations © Libor Balák

Contact - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Antropark home page

Back to selection of American cultures

 

 

 

 

 

This page is waiting waiting for translation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kultura  folcom    (10 900 - 8 000 let)

 

 

Pozdně paleolitická, severoamerická kultura, orientovaná na lov a zpracování bizonů.

Charakteristickým byl hrot typu folcom, který měl podobnou konstrukci báze hrotu jako hrot typu clovis, na kterou konstrukčně navazuje. Je však kompaktnější v soudržnosti hrotu a ratiště. Spolu se zmenšením hrotu (kolem 6 cm délky) to vypadá, že projektily byly konstruovány pro daleko rychlejší let, než u hrotů clovis. I zde bylo nutné střílet nebo metat rovnoběžně s žebry zvířete a k tomu byly žádoucí stabilizátory střely. Velikost hrotů je vhodná především pro vrhač, popřípadě i luk. Proměna hrotu clovis v hrot folcom je ukázkou adaptace na jiný typ kořisti. Tou byli bizoni, mezi jejichž žebry se i tento hrot typu folcom nalezl.

 

Zpětná konstrukce báze střely folcom prozrazuje, že se malý žlábek u hrotu clovis jen prodloužil a rozšířil v podélné ose plochy a zabírá značnou plochu hrotu. Z kamene by pak vystupovala jen řezná a průrazná pracovní hrana. Ta se směrem dozadu zužuje, což nutně svádí k domněnce o možné fixační omotávce přes zadní řeznou část hrotu. Ale už samotný tvar styku hrotu s ratištěm jak u základny, tak v ploše listu hrotu, je už sám dost dobře koncipován pro kompaktnost projektilu.

Znovu je důležitý tmel nebo lepidlo a omotávka se omezí jen na prostor za kamenným hrotem, aby chránila ratiště proti rozštípnutí nárazem.

 

 

We are looking for a sponsor for the next operation of the Antropark and the emergence of new reconstruction.

 

 


 

Next period

Previous period

 

 

Toldense

 

 

Clovis

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Antropark home page

Back to selection of American cultures

 

 

© Update Antropark 2013, Author and Illustrations © Libor Balák

Contact - Libor Balák:    antropark@seznam.cz