Pozdní paleolit a epipaleolit - mezolit

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\anglie.gif

 

ZÁVĚR  PALEOLITU A  EPIPALEOLIT - MEZOLIT

     

Mapa Evropy se na konci paleolitu prudce mění tak, jak roztávají velké ledovce. Voda v oceánech a mořích rychle stoupá. Velké části souše jsou rychle zaplavovány a jedním z nejdramatičtějších postupů vody bylo zalití severozápadní části černého moře, které do té doby bylo samostatným jezerem. Oteplení mění proudy vody v oceánech, mění se klima, začíná se dařit lesům a terén se pro vegetační pokryv stává méně průchodným. Jednotlivá etnika jsou tím více lokálně  izolovaná, než v předchozích civilizacích.

 

Pozdní paleolit  před 11 500–10 000 lety

Údobí lovců a sběračů

Tábor lovců a sběračů na Dřínové    (rekonstrukční napodobenina)

Rekonstrukční napodobenina sídliště na úpatí hory Dřínová u Tišnova a Předklášteří se zahloubenými podlahami objektů. Tato zahloubení pro objekty byla objevena při záchranném výzkumu před 35 roky.

 

Život v táboře lovců a sběračů na Dřínové    (rekonstrukční napodobenina)

Vzory na veslu a oděvech pochází z různých artefaktů z jiných lokalit. Luk je ideální zbraň na losy, jeleny a kance. Loví se však i ryby ze třech nedalekých vodních toků. Tato varianta ukazuje chaty jako silnostěnná, dobře izolující zimní obydlí, kde se dá žít delší dobu, což koresponduje se zahloubeným základem těchto objektů.

Děkujeme městskému úřadu v Tišnově za podporu při realizaci této rekonstrukce.

 

Na úpatí hory Dřínová bylo archeologickým výzkumem zachyceno unikátní sídliště. Obydlí byla zahloubená do země, použité stavební kameny se využívaly od jejich konstrukce v základu stěny po dláždění na podlaze. Unikátní dřínovský nález patří mezi archeologicky nejjasněji čitelné zbytky obydlí v paleolitu ve střední Evropě. Typické pro toto období je umístění lokality v místech, kde se kříží několik údolí řek a potoka, takže lovci zde mohli kontrolovat pohyby zvířecích stád v okolí. Navíc konstelace vodních toků do soutoku vytvářela příhodné prostředí pro rybolov a lov vodního ptactva. Kamenné nástroje patří ke kultuře tišnovienu, který nese některé prvky, charakteristické pro mezolit, ale i prvky z tradice pavlovienu. Archeologická situace na Dřínové je odlišná od situace v ostatním území. Tehdejší lidé vlivem příznivějšího klimatu nebyli nuceni zpracovávat kamennou industrii vždy poblíže svého teplého domova a tak velké koncentrace kamenných nástrojů, jak je známe ze starších období, mizí. Dřínová u Předkláštěří a Tišnova je i v tom výjimečná, protože četnost nálezů je zde podstatně vyšší než z jiných míst té doby.

Konec paleolitu v Evropě je provázen zánikem převážně loveckého způsobu života v kontextu postupného a trvalého (ve skutečnosti stále ještě velmi kolísavého) oteplování počasí v Evropě. Nastupuje možnost čerpání z nových rostlinných zdrojů a rozvíjí se sběračství (nejedná se o nic nového, sběračství fungovalo už i daleko dříve a přetrvávalo tam, kde to dovolily klimatické podmínky). Jak se otepluje, zanikají rozlehlé tundry a lesostepi, objevuje se les, mizí stádní zvířata, mizí dlouhé migrace lidí a zvířat a předchozí úzká  kontinentální kulturní propojenost. 

 

Epipaleolit - Mezolit  před 10 000–6000 lety 

Údobí lovců-sběračů a zemědělců 

Skládaný mikrolitický hrot zbraně z východní Evropy    (rekonstrukční transformace)

Označení mezolit mělo původně označovat celou jednu epochu, doslova přeloženou jako ,,střední kámen - střední doba kamenná". Za tímto honosným označením, které vycházelo z evolucionalistického schodiště neustálého pokroku se ve skutečnosti skrývá vlastně jen několik málo tisíců let. Označení epipaleolit správně startuje představu různě přežívajícího a dožívajícího paleolitu. Během tohoto období registrujeme v Evropě zásadní změnu oproti předchozím velikým loveckým civilizacím severského typu. Především klimatické podmínky se změnily, většina Evropy je v mírném klimatu a vedle lovu je významné sběračství. Proto můžeme mluvit o někdejších kulturách jako o kulturách lovců-sběračů, zatímco na některých místech se alternativně uplatňuje zemědělství. Lovecko-sběračská sídliště jsou nevelká, jednotlivá obydlí byla často zahloubena do země. Sídliště vznikala u stálých zdrojů potravy (břeh řeky, u jezera). Archeologové nacházejí i více kostrových hrobů naráz (i několik desítek), kdy jsou mrtví pohřbení ve skrčené poloze a jejich těla jsou ,,posypána" červeným barvivem. Někdy se nacházejí stopy násilného zabití pohřbených (zřejmě ve válečných konfliktech). Ve východní Evropě byla nalezena řada unikátních předmětů, jako jsou válečné palice, omotávky na kamenných úštěpech nebo samotné větší kompletní části mikrolitických zbraní.

 

       

Pro rekonstrukční transformace jsou naprosto ideálním materiálem skalní výjevy z obrysového levantského umění – levantský styl. Například z Cueva del Aqua, Cueva Saltadora (rokle Valltorta, východní pobřeží Španělska). Jedná se o černé nebo červené, vzácně i bílé malby na skalách. Na rozdíl od předchozího dochovaného umění se jedná o skutečné výjevy ze života, lovecké scény, válečné výpravy, cesta za medem, obřady atd. Už Jan Jelínek poukazoval na to, že tyto malby prozrazují ,,…mnohé podrobnosti o oděvu a výzbroji tehdejších lidí.“ (Velký obrazový atlas pravěkého člověka, 1977). Sledujeme zde účesy, náramky, oděvy, tašky, košík, toulce, šípy, luky. Některé luky z Aqua Amargy a Alpery vypadají, že kostra luku má záporné zpětné pnutí a to na třech nebo alespoň na jednom místě. Kostra má pak tvar písmene M nebo písmen vVv. Takové zbraně by měly mít vynikající vlastnosti, při relativně menší velikosti mají větší dostřel a průraznost. Podle doprovodného archeologického materiálu se dají tyto malby řadit do pozdního paleolitu až neolitu, tedy mezi 10 až 7 tisíci roky před námi. Malby se dochovaly jen díky specifickým klimatickým podmínkám ve Španělsku.

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm


 

Následující éra

Předchozí éra

wpe5.jpg (60882 bytes)

 

 

Holocenní kultury

 

 

 

Magdalénien

 

Další související články

 

Úvod do rekonstrukční paleoetnologie - učebnice rekonstrukční paleoetnologie pro vysoké školy, základní metodika jak zpracovávat materiály kolem schopností a možností chování dávných etnik - www.rekonstrukcepraveku.wz.cz

 

wpe23.jpg (9093 bytes)

Maturitní otázky

Dějiny umění - umění paleolitu - www.anthropark.wz.cz/maturita.htm

Dějepis - paleolit - www.paleoetnologie.wz.cz/mat_ot.htm 

 

 

 

 

Dětský Antropark - Antroparkbaby

 

 

 


 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák