Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2016, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

Novinky v Antroparku

(související odkazy najdete na spodní části stránky)

 

 

 

Archeopark Pavlov  (květen 2016)

 

 

 

 

 

Články Libora Baláka opět v médiích VII (únor 2016)

 

 

 

 

 

 

 

Články Libora Baláka opět v médiích VI (únor 2016)

 

 

 

 

 

 

Výstavy v Praze 2015

 

 

 

 

 

Výstava s obrazy Libora Baláka v přerovské galerii  "Od lovců mamutů k cihle"

 

 

 

 

 

 

Články Libora Baláka opět v médiích V (prosinec 2014)

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní archeologická konference 2014

 

 

 

 

Přednáška pro studenty antropologie v Dolních Věstonicích

 

 

 

 

 

 

Další odhalené tajemství lovců mamutů

 

 

 

 

 

 

 

 

Články Libora Baláka opět v médiích IV (leden 2014)

 

 

 

 

 

 

 

 

Články Libora Baláka opět v médiích III (prosinec 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

Články Libora Baláka opět v médiích II (září 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Články Libora Baláka opět v médiích I  (červen 2013)

 

 

 

 

 

 

 

Pozvání - za obrazy z Antroparku do Mohelnice

 

 

 

 

 

 

 

Výstava Zdeňka Buriana v Obecním domě

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření  archeoparku ve  Všestarech

 

 

 

 

 

 

 

Nová tvář Antroparku

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Škrdla - přednáška - Morava na úsvitu mladého paleolitu

 

 

 

 

 

 

 

 

Další  kniha  s  obrazem  z  Antroparku  v  USA

 

 

 

 

 

 

 

Libor Balák - expozice obrazů pro muzea

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek o Antroparku a lovcích mamutů  (červenec 2012)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zařazení do WebArchivu Národní knihovny ČR

 

 

 

 

 

    

 

Rozhovor pro Český rozhlas

 

 

 

 

 

   

 

Muzeum gastronomie Praha

 

 

 

 

 

 

Vernisáž obrazů Libora Baláka v Prácheňském muzeu v Písku

 

 

 

 

 

 

Venuše - cesta časem - Největší expozice venuší

 

 

 

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm


 

Související odkazy

 

 

 

 

10ti dílný TV dokument o brněnském pravěku s obrazy Libora Baláka - Brněnský pravěk

 

 

 

 

 

Slovanská hradiska

 

 

 

 

 

 

 

Opracovávání pazourku - mistrovská technika pana Petra Zítky

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř experimentální archeologie

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2016, Autor a ilustrace © Libor Balák