Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2014, Autor a ilustrace © Libor Balák

E-Mail - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

O autorovi

 

Zde prezentované obrazové rekonstrukce jsou dílem výtvarníka  Libora Baláka. 

Libor Balák je malíř, žák světově proslulého umělce Zdeňka Buriana. Také on, stejně jako jeho učitel, se původně věnoval ilustracím knih. Později pak výtvarné práci na známých počítačových hrách ​​Vietcong 1 a 2. Zabýval se také portréty, volnou malbou (sci-fi, fantasy, živá příroda, živly, vesmír, akty atd.), návrhy obalů a plakátů (užitá grafika, užitá malba). V posledních letech se profesionálně věnuje již jen rekonstrukcím pravěku buďto formou zakázek pro muzea a jiné zájemce nebo pak v projektu Antropark, který se zabývá základním výzkumem.

Velký prostor věnuje dávné civilizaci gravettienu z období 30-20 000 let. To proto, že tato kultura po sobě po celé Evropě zanechala dobře doložené hroby, mnoho sošek a velkou řadu uměleckých předmětů. Zvláště na Moravě, kde tento malíř žije.

Zpočátku jen ztvárňoval představy badatelů, později začal sám zpracovávat informace, které nesly některé umělecké předměty. Aby objasnil podobu a chování dávných lidí, pátrá v řadě vědních oborů a hledá i zapomenuté, ale zásadní informace. V tom je zcela novátorský. Protože zatím není ve světě stálé pracoviště, kloubící uměleckou a odbornou rekonstrukci, stává se jeho práce v mnohém průkopnickou. Pomáhá mu v tom i jeho výtvarný styl, který působí přesvědčivě, ale i romanticky a emotivně. Jeho práce je žádána z celého světa. Nejznámější jsou jeho obrazy sungirských hrobů. Při své práce spolupracuje s řadou odborníků.

Jeho rekonstrukce jsou tak nyní vystaveny v mnoha muzeích po celém světě. Je propagátorem přesné profesionální rekonstrukce pravěku a autorem pravidel postupu práce při rekonstrukcích pro university a muzea a pro ty, kteří se chtějí v této oblasti zorientovat. Také seznamuje s tímto oborem studenty na vysokých školách. Moderní rekonstrukční palaeo-etnologii tak uvedl do života. Dlouhodobě spolupracuje s mnoha odborníky z univerzit a výzkumných institucí (např. Moravské zemské muzeum v Brně, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Archeologický ústav České akademie věd v Brně, Technické museum v Brně a další) a je otevřen dalším spolupracím a možnostem při propagaci kritického zkoumání a posuzování starých kultur a jejich prezentaci.

V současnosti hledáme co nejpružnější a nejúčinnější způsob zabezpečení chodu Antroparku, tj. jak pro zpracování odborných materiálů, tak zajištění vzniku nových obrazů. Jsme otevřeni všem novým myšlenkám a pomoci od muzeí, univerzit, výzkumných ústavů, spolků, sdružení či soukromých osob.

 


Přijměte pozvání na autorovy osobní stránky, kde naleznete další díla štětce i pera

 

www.liborbalak.wz.cz

 


 

 

 

 

Měsíční zprávy o činnosti Antroparku

 

 

 

 

 

 

Kroky k institucionalizaci oboru rekonstrukční paleo-etnologie

 


 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2014, Autor a ilustrace © Libor Balák