© Aktualizace Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

Zpět na přehled novinek

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

Ing. Petr Škrdla (Archeologický ústav AVČR v Brně, v. v. i.)

Téma přednášky:  Morava na úsvitu mladého paleolitu

V pondělí 5.11. v přednáškovém prostoru kavárny knihkupectví Academia v Brně na Náměstí Svobody jsem se zúčastnil přenášky svého kolegy, se kterým příležitostně spolupracujeme na projektech Antroparku, Ing. Petra Škrdly z Akademie věd ČR v Brně. Přednesl zde svůj příspěvek na téma Nejstarší osídlování Evropy moderním člověkem. Úvodem posluchače, především studenty, stručně seznámil s metodami datací, klimatem inkriminovaného období a aktuálními genetickými studiemi vztahů mezi různými formami lidí během posledních sto tisíc a deseti tisíc let.

Poté se věnoval jednotlivým kulturám patřícím do onoho období tranzitních kultur. Konkrétně szeletienu, bohunicienu, aurignacienu a dalším. To s ohledem na ty kultury a lokality, které zkoumal v rámci svého archeologického výzkumu. Ten má po pravdě mezinárodní ráz, nechybí zde Američané ani kolega od protinožců.

Petr Škrdla promítl dokumentační materiál vykopané kolekce artefaktů štípané industrie bohunicienu a aurignacienu. Mezi promítanými fotografiemi upoutaly pozornost dva kusy schránek mořských měkkýšů budící dojem, že svého času byly provrtány nebo prořezány pro zavěšení. Mladší artefakt z aurignacienu se jeví coby průkazný, druhá schránka plže není tak kompletní a tak dochovaná, že by bylo možné v současnosti potvrdit totéž.

Nicméně z předchozího materiálu bylo zřejmé, že v této době se na některých evropských lokalitách vyskytují také provrtané ulity plžů jako specifický, opakující se projev kulturního chování, který patřil právě k řádu věcí probouzejícího se mladého paleolitu a že území Moravy nestálo mimo toto dění. Pro ty, které zaujme až nějaká zcela převratná či katastrofická story, měl Petr Škrdla nachystanou informaci o konci středního paleolitu, který byl ve znamení mohutného sopečného výbuchu. Tato exploze zasáhla nebývalo silou tehdejší Evropu a život někdejších původních Evropanů se od základů změnil. Pak následovalo už jen nezadržitelné šíření lidí moderního typu.

Celkově bych přednášku zhodnotil jako zdařilé shrnutí současných poznatků o donedávna neuchopitelné epoše lidstva.

 

     

   

 

Zpět na přehled novinek

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

 Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 © Aktualizace Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák