Solutréen

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na rozcestník

 

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\anglie.gif

 

 

solutréen    (22 000-17 000 let)

 

 

 

V období velkého zalednění (glaciálního maxima), ke kterému došlo před 21 000 roky, byl narušen dosavadní zaběhaný  integrovaný panevropský způsob života. Ačkoli počínaje částí střední Evropy směrem dál na východ pokračuje tradice gravettienu, v západní Evropě vznikají dvě nové kultury, které jsou lovecky specializované na stádní kopytníky. Zatímco civilizace magdalénienu se stává dominantní a proniká ze západu až do střední Evropy, kultura solutréen zůstává vázána pouze na oblast kolem Pyrenejí a místně zasahuje na území dnešního Portugalska.

 

Umění

V zobrazování je kladen důraz na plošnou velikost těla (hmota v ploše), naproti tomu nohy se ztrácejí a jsou výtvarně odlehčeny. Někdy se objevuje určitá nesmělá popisnost ze všedního života (jeskyně Kosker). Známe jak kresby, tak reliéfy v jeskyních. Tato kultura tedy spadá do západoevropského kulturního kontinua tradice jeskynního umění, se kterým byla zřejmě propojena podobnou místní mytologií.

 

 

Design

Typické jsou dominantní, velkoplošně opracované hroty ve tvaru velkého a širokého vavřínového listu.

 

Archeologicko-technologické členění rozeznává tři časové fáze:

1) Nejstarší, jednostranně opracované hroty,

2) následně oboustranně opracované hroty,

3) v nejmladší fázi příměs menších hrotů s bočním vrubem.

 

V řemesle a konstrukci 

je dokladována kostěná jehla s ouškem a zlomek vrhače oštěpů.

 

 

Rekonstrukční transformace představuje výčet několika možností doplnění hrotu na funkční nástroj jako čepel dýky nebo klasický hrot oštěpu. Doplnění (druhé zprava)  je pro zajímavost inspirováno magdalénskou rukojetí u předmětu, taktéž ve tvaru širokého vavřínového listu z jeskyně Pekárna na Moravě z mladší datace. Právě křehkost příliš velkého a tenkého hrotu vede k myšlence, že se jednalo spíše o hrot dýky, která byla pro ochranu proti zlomení zasunuta v pouzdře. Zřejmě došlo k většímu důrazu na efekt a prestiž s následky vyšší pravděpodobnosti zničení zbraně, která musela být dál nějak kompenzována. 

 

Důležitým nálezem byla kostěná špice háčku vrhače. Na rozdíl od magdalénských vrhačů nebyla zdobená navýšenou skulpturou. Nicméně byla konstrukčně správná, řemeslně dobře zpracovaná a plně funkční. Kdybychom chtěli spekulovat, vizuální a uměleckou prestiž zde měly spíše právě charakteristické silicitové hroty.

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm

 


 

Následující éra

Předchozí éra

 

Magdalénien 

 

 

Pozdní gravettien 

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na rozcestník

 

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz