Sponzoring - Antropark

© Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

 

Informace pro sponzory

 

Proč sponzor?

 

Obrazové rekonstrukce dávných kultur známe z televizních pořadů či z časopisů, ale vyskytují se i v expozicích muzeí. Tedy se dělají, jsou součástí naší kultury a vše je na první pohled v pořádku. Když však víme, na co se zaměřit, snadno zjistíme, že celá řada oblastí je dokonalou Potěmkinovou vesnicí. Nikdy neexistovalo a dodnes neexistuje jediné pracoviště systematicky se věnující rekonstrukcím. To je pro laiky zřejmě největší šok a dobrý publicista by to měl snadno zjistit.

Dalším rozčarováním je ta skutečnost, že samotná archeologie neprodukuje téměř žádné rekonstrukce a když přece jenom ano, jsou zaměřené pouze na objekty. To, co by snad někdo troufalý chtěl vydávat v oblasti předmětů za rekonstrukce, je pak spíše prostým doplněním, opatrně naznačeným známou tečkovanou linií.

Obrazy, znázorňující život v minulosti, které jsou součástí naší kultury, vznikly ze dvou zdrojů. Jedním byla publikační oblast z doby, kdy se knihy jako bezkonkurenční médium vydávaly ve vysokých nákladech a bylo zde dostatek financí i na náročnější obrazové ilustrace. Z tohoto pramene vznikalo i dílo kdysi světově proslulého našeho malíře Zdeňka Buriana. Avšak objevem mnohaprogramových televizí, domácích videí, počítačů a DVD se náklady knih propadly a oblast nemá takovou ekonomickou sílu, aby mohla financovat vznik rekonstrukcí. Ale i ve své době nebyl na nějaké velké studium větší prostor a důraz se kladl spíše na výtvarnou kvalitu a atraktivnost zobrazení.

Druhým zdrojem, díky kterému vznikaly rekonstrukce, byla muzea, která mohla ke své prezentaci nechat vznikat taková obrazová díla. I zde však bylo vše omezeno jen expozičními potřebami, takže o systematické práci si zde mohli nechat jen zdát. Vlastně se jen opisují předchozí vzory. Proto neandrtálci z jeskyně Kůlna v expozici Anthroposu jsou kulturně neúnosně shodní se 100 let starým dioramatem z Filildova muzea v Chicagu.

A jestliže ještě nedávno bylo možné se domluvit s tím nebo oním muzeem na tom či onom obrazu pro expozici, k velké radosti ekonomů do těchto vztahů nyní vstupují prostředníci v podobě agentur, kde rozhodně už nejsou žádní skuteční odborníci na minulost, kteří by měli mít k minulosti nějaký vztah a tak se náročné rekonstrukce obcházejí tak, aby peníze zůstaly v agentuře a ve zlomku času, který je nutný na náročné zpracování materiálů, se narychlo vyprodukuje zase jen nějaké šidítko.

Přesto, že obrazy z Antroparku jsou žádané na výstavy po celém světě, jednoduchá statistika počtu muzeí a nových expozic v nich nám snadno vymodeluje realitu, kdy tento přísun financí je jen malým, nevýznamným zpestřením.

Celkový neutěšený stav kolem rekonstrukcí je popsán ve zprávě pro Ministerstvo kultury z roku 2011 a v letoším roce se ještě prudce zhoršil. Protože oficiální úřady s tímto středověkým stavem kolem rekonstrukcí nehodlají nic dělat, jediná průchozí cesta, jak dohnat práci i za celé minulé století, je finanční podpora od sponzorů či mecenášů. A podíváme-li se, na co i dnes lze sehnat sponzora, podpora něčeho, co je světovou součástí kultury, se sama nabízí. Na každé konferenci archeologů či antropologů kdekoli na světě se mohou nové obrazy stát dobrým prezentačním materiálem, protože Power pointová prezentace je k něčemu takovému jako stvořená. Chybí už jen dobře zpracovaná pleistocénní zvířena a to přesto, že ji dávní lidé velmi solidně zaznamenávali. Dále chybí barevné atraktivní portréty lidí z minulosti. Tradičně naší národní ostudou je, že takové rekonstrukce nemáme ani od lidí vykopaných v hromadném hrobě z Přerova a to ani po sto dvaceti letech. A to naše hroby z éry legendárních lovců mamutů představují dobrou třetinu nálezů z celé ostatní Evropy. Ale nechybí jen pohledy na různé lokality, činnosti a tábory z nejrůznějších epoch a kultur, chybí i zobrazení s geologickými průřezy sedimentů na nalezištích, tak potřebné pro výuku archeologů na vysokých školách. Chybí rovněž pochopitelné a přehledné rekonstrukce nejvýznamnějších nálezů archeologie či zobrazení, která pramení z objevů dalších oborů.

Rekonstrukční paleoetnologie, která se obrazovými rekonstrukcemi zabývá, je zvláštní vědou, slučuje v sobě množství dalších oborů a podle určitých priorit a vzájemných vazeb zpracovává všechny tyto oblasti společně. Jediným opomenutím snadno dojdete k mylnému závěru. A právě k tomu dochází díky nepříjemné strategii grantové politiky financování jen určitých projektů a určitých oblastí. Je to spolehlivý způsob, jak dojít k chybným výsledkům. Proto se sponzor a mecenáš financující plošně celý základní výzkum jeví nyní jako nejmoudřejší forma podpory, která by byla skutečně pro daný obor nejvhodnější.

Hledáme touto cestou sponzora - mecenáše

pro unikátní obrazy malíře pravěku Libora Baláka.

 

Seznam sponzorů

Mertastav s. r. o.

Mouka Tišnov, s. r. o.

Koral s. r. o.

Jiří Červinka - experimentální archeolog, Praha

Městský úřad, Tišnov

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák