Kultura toldense

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na rozcestník

 

Popis: C:\Users\Tomáš\Downloads\anglie.gif

 

 

kultura  toldense   (kolem 12 600)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o jihoamerickou paleolitickou kulturu (Chile), Je dokladována jednak kamennými artefakty a pak také provázena skalním uměním (Rio Chico).

Skalní umění zde má výtvarně dekorativní charakter s tvořivým přístupem - hraní si s otisky lidské ruky v různých pozicích a s bílým a červeným barvivem. Dále zde nacházíme některé základní geometrické vzory, nejčastěji v liniích a paralelně řazených liniích.

Silicitové hroty jsou zakončeny na bázi řapem ve tvaru rybího ocasu. Různé velikosti hrotů naznačují, že se jednalo jak o hroty k oštěpům, tak o projektily pro vrhač nebo luk. K této kultuře bývají přiřazovány nálezy kamenných koulí připomínajících zátěž bolas.

 

 

Konstrukce projektilů je tak jako v jiných kulturách propojena jediným základním konstrukčním a dobře řemeslně zvládaným řešením - spojení ratiště s hrotem. A to jak u malých projektilů, tak u velkých zbraní, Ty pro výraznou velikostní rozdílnost musely mít jak jiné užití, tak jiný způsob dopravování k cíli. To znamená, že je spojuje jeden kulturní, konstrukčně-řemeslný vzorec. Báze hrotu zůstává relativně silná s lokálním zúžením a opětným rozšířením na samém konci báze. Přiložené doplnění hrotu počítá s kopírováním tohoto zúžení a následného rozšíření i na odpovídajících místech ratiště. Po stažení omotávkou je pak kamenný hrot velmi pevně spojený s ratiště v tahu. To byl zřejmě především specifický konstrukční záměr. Šipky se pak snadněji odstraňují z těla kořisti. Podobné konstrukční řešení známe z 9. století u germánských kopí, která byla opatřena křidélky ještě v kovové části hrotu, aby se za ně tahem dal hrot snáze vytáhnout z protivníka. Tento princip je patrný i na zlomku velkého hrotu z atraktivní silicitové suroviny, který byl pro obraz doplněn o chybějící přední část.

Pro další fungování expozice Antroparku  hledáme sponzora. Více informací na

      http://www.anthropark.wz.cz/sponzoring.htm

 


 

Předchozí éra

 

Folcom

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na rozcestník

 

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz