Culture toldense

Antropark was created as part of the website of the Academy of Sciences in Brno in 2005.

Translated by Tereza Štréglová.

© Update Antropark 2013, Author and Illustrations © Libor Balák

Contact - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Antropark home page

Back to selection of American cultures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page is waiting waiting for translation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kultura  toldense   (kolem 12 600)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jedná se o jihoamerickou paleolitickou kulturu (Chile), Je dokladována jednak kamennými artefakty a pak také provázena skalním uměním (Rio Chico).

Skalní umění zde má výtvarně dekorativní charakter s tvořivým přístupem - hraní si s otisky lidské ruky v různých pozicích a s bílým a červeným barvivem. Dále zde nacházíme některé základní geometrické vzory, nejčastěji v liniích a paralelně řazených liniích.

Silicitové hroty jsou zakončeny na bázi řapem ve tvaru rybího ocasu. Různé velikosti hrotů naznačují, že se jednalo jak o hroty k oštěpům, tak o projektily pro vrhač nebo luk. K této kultuře bývají přiřazovány nálezy kamenných koulí připomínajících zátěž bolas.

 

 

Konstrukce projektilů je tak jako v jiných kulturách propojena jediným základním konstrukčním a dobře řemeslně zvládaným řešením - spojení ratiště s hrotem. A to jak u malých projektilů, tak u velkých zbraní, Ty pro výraznou velikostní rozdílnost musely mít jak jiné užití, tak jiný způsob dopravování k cíli. To znamená, že je spojuje jeden kulturní, konstrukčně-řemeslný vzorec. Báze hrotu zůstává relativně silná s lokálním zúžením a opětným rozšířením na samém konci báze. Přiložené doplnění hrotu počítá s kopírováním tohoto zúžení a následného rozšíření i na odpovídajících místech ratiště. Po stažení omotávkou je pak kamenný hrot velmi pevně spojený s ratiště v tahu. To byl zřejmě především specifický konstrukční záměr. Šipky se pak snadněji odstraňují z těla kořisti. Podobné konstrukční řešení známe z 9. století u germánských kopí, která byla opatřena křidélky ještě v kovové části hrotu, aby se za ně tahem dal hrot snáze vytáhnout z protivníka. Tento princip je patrný i na zlomku velkého hrotu z atraktivní silicitové suroviny, který byl pro obraz doplněn o chybějící přední část.

 

We are looking for a sponsor for the next operation of the Antropark and the emergence of new reconstruction.

 


 

Předchozí éra

 

Folcom

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Antropark home page

Back to selection of American cultures

 

 

© Update Antropark 2013, Author and Illustrations © Libor Balák

Contact - Libor Balák:    antropark@seznam.cz