Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

 

 

od lovců mamutů k cihle 

 

 

 

Neuvěřitelné! Že by se něco pohnulo kupředu a někdo si objednal pořádné nové rekonstrukce našeho nejstaršího naleziště legendárních lovců mamutů? Nic takového. Soukromá iniciativa několika nadšených profesionálních archeologů přinutila ruku mistra, aby se jal řešit nejpalčivější téma přerovské archeologie, což je vytvoření nového revizního obrazu světoznámého hrobu dvaceti lidí v Předmostí u Přerova, objeveného koncem 19. stol. Na malé výstavě, kde je ledasco zajímavého nejen ze štětce Libora Baláka, je menší výběr obrazů, které provázely mezinárodní archeologickou konferenci v Mikulově 2014 s tématikou gravettienu.

 

Samotná rekonstrukce je do současnosti stále jen ve stavu realizace, protože její písemné zpracování podkladů zabralo drtivou většinu času. Článek o této práci můžete nalézt na stránkách Antroparku v sekci "Související články" - "Odborné články" pod názvem "První rekonstrukce hrobu v Předmostí - výročí 120 let", kde je vystavena i tónovaná podmalba obrazu. V popiskách obrazů nechybělo nejedno popíchnutí, že doposud chybí řada základních výtvarných přiblížení různých námětů z naší dávné minulosti široké veřejnosti. Vedle zmíněného hrobu to jsou portréty lidí v tomto hrobě uložených. I když, jak říká Libor Balák, na instituce se musí opatrně a pomalu, aby se nevylekaly, vždyť je to teprve 120 let od tohoto objevu a 70 let, co nám nalezené ostatky oněch dávných lidí nenávratně zmizely v plamenech 2. světové války.

 

 

Foto z vernisáže

 

          

 

         

 

         

 

    

 

         

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák