Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

 © Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na stránky

pro učitele

 

 

Výuka evoluce člověka z hlediska

biologie a kultury  (dějepisu, občanské výchovy)

 

Anthropedie – výkladový Slovník běžných i základních pojmů evoluce člověka a souvisejících oblastí

(slovník je postupně doplňován)

 

Doporučené materiály (informace, přednášky a filmy) na téma evoluce a evoluce člověka

 

Evoluce člověka - přednáška - shrnutí výukového bloku pro pedagogy, který proběhl na středisku enviromentální výchovy Lipka

 

 

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na stránky

pro učitele

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2015, Autor a ilustrace © Libor Balák