© Aktualizace Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

 

zařazení   stránek   do   webarchivu

 
Na počátku měsíce června 2012 jsme požádali Národní knihovnu o aktualizaci stránek, které již byly na jejím WebArchivu uloženy a to

 

 
 
http://rekonstrukcepraveku.wz.cz  
 
 
 
Ukázalo se však, že o aktualizaci není třeba žádat, neboť se tak děje automaticky každého půl roku.
Dále jsme požádali o zařazení románu Katáriové - impérium pravěku

 

 
 
 
http://www.anthropark.wz.cz/katariove.htm, v čemž nám bylo vyhověno.
 
 

 

Ještě více potěšující zprávou však bylo, že jsme byli Národní knihovnou požádáni o rozšíření spolupráce. Na zařazení do svého WebArchivu navrhla následující stránky:

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)
 
 
http://www.anthropark.wz.cz

 

 

 
 
http://www.antroparkbaby.wz.cz/

 

 
 
http://www.liborbalak.wz.cz

 

 
Apatosaurus
 
 
http://www.svetpraveku.wz.cz

 

S tímto návrhem jsme souhlasili, takže i tyto stránky jsou nyní součástí WebArchivu Národní knihovny ČR.

Více o WebArchivu Národní knihovny ČR na   http://www.webarchiv.cz/

 

Zpět na přehled novinek

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

 

Zpět na domovskou stránku Antroparku

 

 

 Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

 © Aktualizace Antropark 2012, Autor a ilustrace © Libor Balák