Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2014, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

 

 

Za  tajemstvím  lovců  mamutů

splácení dluhů

 

Projekt je věnován památce archeologické práce PhDr. Jozefa Hromady, CSc.

       

Děkujeme Městskému úřadu v Tišnově za podporu při realizaci této obrazové rekonstrukce.

 

Tak by se daly souhrnně označit projekty, které se nyní realizují nebo jsou v jednání. Jednak se připravují muzejní expozice u nás i ve světě, kde budou uplatněny obrazy z Antroparku zaměřené na gravettien nebo přímo na náš moravský gravettien, pak to bude expozice obrazových rekonstrukcí, coby interní výstava doprovázející letošní konferenci gravetologů z celého světa, která bude letos v naší republice na zámku v Mikulově. A pak už je na čase v samotném Antroparku předvést to, co nás nejvíce tlačí a to je zrealizování takových obrazových rekonstrukcí, které byly už dlouhou dobu v čekací lhůtě. Některé tak ostudně ostudně dlouho, že je to popravdě už náš styl života, jiné čekaly na takové zpracování jen desetiletí a další dluží věda veřejnosti více jak sto let. Tedy stav, který je možné snad jen u nás.

Na co se můžeme těšit? Letos uplynulo rovných 120 let od nálezu unikátního hromadného hrobu v Předmostí, takže půjde nejen o revizní obraz k tématu, ale také vůbec poprvé o rekonstrukce portrétů pohřbených lovců mamutů. Ale zrealizují se i další obrazy vyplývající z výzkumů mnoha předních badatelů našich i zahraničních.

U nás např.:  Pohřební ritus,

      lov na mamuty,

      tvůrci věstonických venuší,

      těžba uhlí v Petřkovicích,

      užití textilu,

      těžba silicitů a jejich dálkový transport,

      potraviny,

      sídelní strategie,

      domestikace,

      mytologie,

      safari doby ledové.

 

Témata ze světa

Rusko: Přespříliš dlouho čekala publikace ,,Zobrazení člověka v umění paleolitu“ od archeoložky Abramové na svou názornou ilustraci, konkrétně na interpretaci funkce gravettienských venuší. Jedná se o publikaci, která snad skutečně nejpodrobněji rozebírá vztah venuší a jejich umístění v rámci tábořiště.

Západní Evropa: Autoři jeskynního umění po sobě zanechali specifické stopy. Práce antropologů, kteří se věnovali jejich analýze, je další výzvou doprovodit jejich závěry názorným obrazem.

Polsko: Jako země, odkud pocházeli pazourky distribuované po celém území někdejšího světa Lovců mamutů, také rozhodně stojí za zpracování.

Povede se překonat ve světové popularitě Sungir? Témat je nyní celá řada a prim nehraje nikdo jiný, než Morava, která má jako vždy alespoň teoreticky největší možnosti. Nicméně z Antroparku si zahraniční muzea a média žádají nejvíce obrazové rekonstrukce, týkající se Sungiru. Podaří se některému novému obrazu nebo tématu přiblížit se nebo dokonce překonat Sungirmena nebo Sungirské děti?

Realizované projekty mají zároveň upozornit, že obrazové rekonstrukce nevznikají samoplozením ani vlivem přitažlivostí vesmírných těles nebo astrálních sil či mávnutím čarovného proutku a že neexistuje ve světě ani jedno pracoviště, které by se rekonstrukcím trvale profesně a odborně věnovalo.

Obraz, který otevírá tyto projekty, ukazuje logickou možnost domestikace soba moravskými gravettienci tak, jak to bylo prezentováno poprvé v loni v Antroparku (http://www.liborbalak.wz.cz/pov%C3%ADdky_na_peru%C3%ADch_%C4%8Dasu3.htm). Nicméně už je tomu dnes 14 let, kdy archeolog a gravetolog Dr. Jozef Hromada odpublikoval ve své knize o Lovcích mamutů na západoslovenských lokalitách („Moravany nad Váhom – Táboriská lovcov mamutov na Považí“) zmínku o ostatcích soba, uložených v anatomickém pořádku, což byla paralela k obdobně ukládaným ,,vlkům“ na moravských lokalitách, z nichž se nám v průběhu času vyklubali pravověrní psi, průvodci Lovců mamutů. Proto bych velmi rád věnoval všechny tyto jsoucí projekty či vlastně jeden převelký projekt, památce archeologa PhDr. Jozefa Hromady, CSc.

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na přehled novinek

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2014, Autor a ilustrace © Libor Balák