Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

 

Zpráva  za  listopad 2012

 

 

Ve zkratce

Navštívili jsme přínosnou přednášku o DNA neandrtálců a moderního člověka a potvrdili si tak trendy, které se derou poslední roky na denní světlo vědy. Čím se genetika stává přesnější a detailnější, tím více se znovu dobírá k dřívějším závěrům morfologie. Pohled na genetiku právě ve světle přednášky, kde byly prezentovány rychle se vyvíjející analytické přístroje dává tušit, že dosavadní výsledky byly ještě v plenkách a rozhodně jim chyběl ten správný rozměr a možná bude tento obor potřebovat ještě pár roků.

Na stránky o severských zvířatech jsme přidali mamuta s hořkým zjištěním, že odbornost a serióznost informací k upřednostnění v internetových vyhledávačích prostě nestačí, protože druhové jméno je zde spíše chápáno jako mínus.

Na stránce s povídkami se mohou čtenáři pobavit s pokračováním povídky Modlitba úředníka aneb fantazie převedená do praxe. A hlavně to nejdůležitější, návštěvníci si mohou vychutnat novou povídku Na mamutích stezkách z cyklu Na perutích času. Tato povídka míří do samé podstaty chování lovců mamutů v krajině. Je sama o sobě nejklíčovějším současným beletristickým materiálem o této dávné epoše. Tušené zde dostává konkrétní rozměry a jasnou podobu. A nechybí jak vysvětlující komentář autora, tak ani nezávislý odborný komentář, který napsala kolegyně z Akademie věd paní doktorka Miriam Nývltová Fišáková. Oba specialisté na paleolit totiž až zarážejícím způsobem došli k identickým závěrům.

 Pokud jde o zakázky, nabídka přišla sice jen jedna, ale stála za to. Přes vstřícnost z naší strany závěrečný verdikt potencionálního zadavatele zněl: „Rozhodli jsme se, že než abychom dali prostředky na obraz, vrazíme je raději do nové podlahy!“ Znechuceni tímto jednáním, rozhodli jsme se hledat pro Antropark jinou cestu a tou je sponzor. Času na hledání bylo málo a firem mnoho, takže se zatím nezadařilo, ale nevzdáváme se.

O svolení k užití obrazu na svých stránkách o dějinách střední Evropy požádal pan doktor Peter Jenčík. Obraz již vlastní muzeum, tak jsme se alespoň domluvili na výměně odkazů.

Další žádost přišla tentokráte z Francie od časopisu Chaires de Science & Vie, který se zabývá archeologií. Časopis byl solidní a jednalo se tradičně o Sungirské děti, takže se svolením nebyl problém.

 

Společenské události

22. 11. se v přednáškovém sále Katedry antropologie brněnské přírodovědy MU konala přednáška o DNA neandrtálců a moderních lidí. Zhostil se jí německý profesor Johaness Krause. Kvůli zúčastněným studentům, kteří preferovali anglický jazyk, proběhla v tomto jazyce, ale poutavě a srozumitelně. Jádrem přednášky byly výsledky výzkumu srovnání DNA neandrtálců a moderních lidí a seznámení s historií přístrojů a metod analýzy DNA. Právě díky této analýze DNA se vědci chtě nechtě nakonec smířili s myšlenkou participace neandrtálských genů v současné žijící populaci, ale navíc předložili i určitou genetickou spojitost s daleko starší formou ,,denisovanské DNA“. A tak můžeme očekávat další zásadní překvapení, protože zatím to vypadá, že jak se tento obor rozvíjí, začíná se blížit ve svých výsledcích výsledkům morfologie.  Možná po nějakém čase se budeme sami sobě divit, proč se vlastně očekávalo tolik od oboru, který byl ještě v plenkách a budeme nevěřícně kroutit hlavami a vzpomínat na varování specialistů a odborníků na DNA, kteří nás už dávno před přílišným a nepodloženým očekáváním varovali.

 

Novinky v Antroparku

Texty

V sekci Zvířata severu přibyl text a obrázek k jednomu z nejzajímavějších zvířat paleolitu – mamutovi. Paradoxně ačkoli je text odborný a název zvířete úplný, tedy Mamut severní včetně latinského označení, internetové vyhledávače preferují laický název „mamut“ a     upřednostňují všechny příspěvky s tímto názvem, dokonce i skautské oddíly. Tak se stalo, že informace, o kterou má většina lidí hledajících pod heslem mamut zájem, se k nim vůbec nedostane.

 

Četba na pokračování

 

 

 

  

ZAKÁZKY

Vypadá to, že celý listopad se nesl v duchu úředních absurdit. Nejen v Modlitbě úředníka, ale i v novém jednání o zakázce jsem se setkal s překvapivými představami zadavatele. Byl jsem požádán, abych pro muzeum jednoho malého města vytvořil obraz nosorožce srstnatého, jehož ostatky se tam našly. Prostředků na dílo měl žadatel minimálně a nemohl uhradit ani polovinu nákladů. K tomu ještě požádal o zapůjčení obrazů k zamýšlené výstavě a to jaksi za „Pán Bůh zaplať“. Přesto jsem se rozhodl hledat nějaké průchozí řešení a malému městečku vyjít vstříc. Nabídl jsem tedy milému pánovi, že zapůjčení výstavy může hradit oněmi omezeným prostředky s tím, že ještě dostanou třetinovou slevu a obraz jim věnuji jako dar.

Na takto, myslím, více než šlechetnou nabídku se mi však dostalo překvapivé odpovědi. Pán se nechal slyšet, že raději z oněch prostředků nechají v muzeu udělat novou podlahu a tím celou konverzaci ukončil. Šokován, napsal jsem ještě z posledních zbytků dobré vůle starostce onoho města, zda by ona neměla o mou nabídku zájem, ale k mému nezměrnému překvapení, ta neodpověděla vůbec.

Vyvodil jsem z toho tedy závěr, že dobročinnost se nevyplácí a dal za pravdu lidovému rčení „Za dobrotu na žebrotu!“ či ,,Každý dobrý čin, nechť je po zásluze potrestán!“

 

projekty, svolení

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák