Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

Souhrnná zpráva

za rok  2011

 

 

VE ZKRATCE

Pro Antropark byla podstatná snaha zprofesionálnit rekonstrukce. V polovině roku bylo kontaktováno ministerstvo kultury a ministerstvo místního rozvoje aby řešily zcela absurdní situaci kolem rekonstrukcí, kdy neexistuje u nás ani ve světě jediné takové specializované pracoviště. Profesionalizace rekonstrukční paleoetnologie měla proběhnout nejpozději v 60. letech minulého století a to u nás, protože jsme měli vynikajícího světového malíře Zdeňka Buriana a neexistovala konkurence počítačových zobrazení. Tento vlak nám zcela ujel.

V současnosti, ve 21. století je situace jen fraškou dotaženou do absurdna. Vše umocňuje fakt, že na konci 20. století přibyla řada oborů jako moderní sociobiologie, evoluční biologie, srovnávací psychologie a genetika. Vztah přírodovědných a společenskovědních oborů je chladný. Pružné propojení oborů nefunguje a multidisciplinární paleoetnologie je tak jen pouhou formální nálepkou, za kterou se mnoho neděje. V dnešní době, kdy finančně je pro soukromou osobu tak leda možné, aby měla jen papír a tužku (jako v dobách Zdeňka Buriana) se opravdu nedá mnoho nadělat. Odpověď z ministerstva byla napsána v duchu, že ministerstvo vidí přínos paleoetnologie, ale viníky, kteří jsou zodpovědní za její stagnaci, jsou ředitelé muzeí se svou neochotou paleoetnologii podpořit, přestože je tato oblast dána pod jejich pravomoc. Protože již několik let předtím byla obeslána ředitelství našich velkých muzeí s nulovým výsledkem (jejich odpověď zněla, že toto je v pravomoci Ministerstva kultury), další snaha o oficiální formální, ale i skutečnou profesionalizaci paleoetnologie byla zastavena. Pro profesionalizaci rekonstrukční paleoetnologie a snahu pokračovat v tradici naší rekonstrukce bylo tak uděláno za posledních 13 let vše, co bylo myslitelné. Další kroky jsou možné už jen ze strany úředníků. Proto s klidným svědomím , že našim úředníkům již byla dána dostatečná možnost udržet domácí tradici, opouštíme hledání důstojné cestičky k institucionalizaci rekonstrukce u nás a další strategií pro profesionalizaci paleoetnologie bude tedy hledání zahraničního sponzora a snaha převést aktivity do zahraničí.

 

Kolaps

V létě webová stránka Antroparku umístěná na stranách Akademie věd spadla stejně jako celý webový systém na Akademii věd v Brně. To znamenalo dlouhodobé zkolabování nabídky a dalšího působení Antroparku, jakož i možnost dalších zakázek či žádostí o svolení k užití obrazových materiálů. Přesto tyto materiály již žijí vlastním životem, používají se při přednáškách, na dalších webech a v řadě autorsky schválených expozic a projektů. Proto přicházely žádosti o lepší rozlišení a svolení k publikaci či expozici dál. Nejsymboličtější byl zájem z expozice z legendární Altamiry ve Španělsku. Proto byl  nakonec sestaven Antropark ve dvou exemplářích. Jeden na stránkách Akademie věd a druhý samostatně na wz.cz. Navíc byl schválen projekt nové verze Antroparku na AV vytvořeným pro bakalářskou práci pro rok 2012.

 

Společenské události

Příspěvek na konferenci pohřebního ritu v Opavě. Tématem byla revize hrobu Brno 2.

 

novinky v Antroparku

Obrazy

 

Texty

 

Překlady

Nachystaly se texty pro překlad. Nově zajištěná překladatelka selhala, překlady se přesouvají na další rok.

 

Umístění na Webu

To je zapeklitá kapitola sama pro sebe. Téměř deset let opravené obrazy doposud nejsou v Antroparku. Tam jsou stále původní stařičké a zastaralé obrazy. V jednání pro příští rok je nová podoba  a nový systém vkládání na stránky, kdy bude realizace věcí bakalářské práce jednoho studenta, který dlouhodobě s Antroparkem spolupracuje. Nicméně je vidět, že chybějící profesionalizace je palčivá i v této oblasti. 

 

Zakázky

 

Svolení

Jak již bylo zmíněno, zájem o práce je stálý, ze zahraničí je žádán především Sungir, u nás vznikla celá výstava v muzeu ve Valašském Meziříčí.

 

Projekty

 

Novinky

Zcela nový byl koncept čtení na pokračování. Kniha je tématicky zaměřená na složitou rekonstrukci gravettienu s mnoha modely možných společností v jedné epoše. Tento projekt je staršího data, byl aktualizován a shledán velmi unikátní laboratoří, která překročila možnosti obrazové rekonstrukce. Proto bylo přistoupeno k dalšímu podobnému projektu, tentokrát z období kolem 600 tisíc let. Nabídne unikátní pohledy, které by při obrazové rekonstrukci vůbec nebyly řešeny, ba ani vzpomenuty. Tady jsou naopak přirozenou součástí projektu. Znamená to, že pro takový záměr bude potřeba realizovat určité revize archeologického a jiného materiálu. V Antroparku by tedy mělo dojít k řadě již velmi dlouho připravovaných změn.  Rok 2012 by měl být velice důležitý, protože by měl přinést změnu celé koncepce práce a stal se konečně funkčním.

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák