Antropark vznikl jako součást webových stránek Akademie věd ČR v Brně v roce 2005.

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák

Kontakt - Libor Balák:    antropark@seznam.cz

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

 

 

zpráva za  únor  a  březen  2013

 

 

ve zkratce

Poruchovost serveru, na kterém je umístěn Antropark a dlouhodobá nedostupnost stránek vedla ke snaze převést alespoň část Antroparku na jiný hosting, v tomto případě na stránky Akademie věd v Brně. S tím byla spojená nutnost rozsáhlé renovace galerie kultur Antroparku. K výměně poškozených i k vložení zcela nových prací se chystá kolem 60 kusů obrazů. Aktualizují se některé texty a píší se nové. Rozpracovaná je i celá odborná publikace, která řeší základní principy lidského chování, aplikovatelné při rekonstrukcích.

Antropark má rovněž novou nabídku pro školy a knihovny a to besedy s Liborem Balákem na téma Ilustrace a Pravěk.

Pro širokou veřejnost pak chystáme velkou výstavu, obohacenou o digitální projekce  ,,Za tajemstvím Lovců mamutů“.

V dohledné době také vyjdou články Libora Baláka s tématikou obrazových rekonstrukcí v časopisech 21. století, Panorama  21. století a Tajemství české historie.

Obrazy z Antroparku si tentokráte našly cestu do USA a Austrálie.

 

společenské události

 

Novinky v Antroparku

Obrazy

Muž z Blučiny. První úpravou bylo otočení toulce na šípy a jeho přepracování na specifický, který umožňuje výběr různě tvarovaných hrotů šípů podle povahy cíle. Nedávno proběhlo přepracování sedla, které měl muž u nohou a výměna obyčejného luku za reflexní. Tyto úpravy revizního charakteru byly umožněny zkušenostmi z rekonstrukcí z materiálů hrobů z Doby stěhování národů, nedávno objevených v Praze. Podoba výbavy muže z Blučiny tak díky příspěvku archeologa Dr. Jaroslava Jiříka dostala nový, věrohodnější charakter.

Podobně bylo takto upraveno mnoho obrazů a objevily se i nové, jejichž realizace započala již před mnoha lety. Proto můžeme sledovat i vývoj představ podoby tábořiště v Bilzingslebenu nebo představy atmosféry, za které vznikala soška lvího muže.  Raritními jsou ty obrazy, které se do Antroparku dostaly jaksi ze záhrobí. Jsou totiž staršího data, než je samotný Antropark. Mnohé z nich vznikly už před čtvrt stoletím jako součást komiksových příběhů. Ty  se tehdy realizovaly jako náročné, celomalované příběhy, tedy nikoli jen jako perovka a barvička, ale regulérní malba. Na scénářích se spolupodíleli naši tehdejší přední odborníci od Akademie věd, přes fakulty, po muzea. Dnes pomáhají tyto práce dokreslit obraz někdejších období, protože je jasné, že v dohledné době nebudou k dispozici žádné prostředky na vznik takových doprovodných materiálů.

Práce na úplně nových obrazových rekonstrukcích již byly zahájeny a materiály se postupně konkretizují, aby bylo v co nejbližší době možné přikročit k jejich výtvarné realizaci.  Jejich prvotní zaměření je jak informační, tak především prezentační a jsou komponovány tak, aby je bylo možné využít pro další atraktivní expoziční zpracování. Podobně byly vyčleněny některé nedomalované obrazy a zařazeny k dopracování. 

 

Texty

 

Četba na pokračování

I nadále přinášíme našim čtenářům každý týden pokračování románu „Dobyvatelé zapovězené země“, který průběžně doplňujeme o nové ilustrace. Na prázdniny se chystáme vydávání románu zpomalit a na řadu opět přijdou povídky. Ty se připravovaly už v loni v létě, jedna s názvem ,,Lovci mamutů – první kontakt“ a ve druhé se můžete těšit na detektivní zápletku z muzejního prostředí.

 

Nové stránky

Jelikož zprávy o činnosti Antroparku se nám za rok notně namnožily, bylo vhodné je zpřehlednit. Proto každý měsíc dostal svou vlastní stránku, aby návštěvník nemusel zdlouhavě rolovat a hledat ten který měsíc ve  zprávách za celý rok.

 

Zakázky

Antropark nyní nabízí pro školy a knihovny novou aktivitu a to naučné besedy. Témata jsou zatím dvě (Ilustrace a Pravěk). Knihovny a školy, které projevily o besedy zájem, je shledaly zajímavými a podnětnými, což nás povzbudilo k další práci.

 

projekty, svolení

 

 

 

The lord of the world (the first pictorial reconstructional project of Antropark, 1998)

Zpět na domovskou stránku Antroparku

Zpět na výběr zpráv

 

 

Kontakt - Libor Balák:  antropark@seznam.cz

© Aktualizace Antropark 2013, Autor a ilustrace © Libor Balák